Հաշվետվություն դպրոցի և նախակրթարանի 2018թ III եռամյակի կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

Հաշվետվություն դպրոցի և նախակրթարանի I եռամյակի կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

նախակրթարանի ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին

նախակրթարանի աքմփոփ հաշվապահական հաշվեկշիռ-

նախակրթարանի դեբիտորական, կրեդիտորականպարտքերի և պահեստավորման միջոցների մաս

նախակրթարանի հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերիմասին

նախակրթարանի հաշվետվություն կատարած ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

Ամփոփ հաշվապահական հաշվեկշիռ

Ծրագրային ցուցանիշներ ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պա

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի

Մայրենիի օր

Հայի կյանքի նոր վերածնունդը կապված է հայ գրերի ստեղծման ազգափրկիչ իրողության հետ: Լեզուն է այն հզոր զենքը, որի շնորհիվ հայ ժողովուրդը պահպանեց իր գոյությունը, ինքնուրույնությունը: Մեր մայրենի լեզուն պերճ է, շքեղ,  որին ոչինչ չի փոխարինի: Մեր մեծերն արժանավույն են գնահատել մեր լեզուն և  բազմաթիվ ասույթներ ձոնել մայրենի լեզվին:

Մեր դպրոցի աշակերտները գիտակցում և կարևորում են հայոց լեզվի դերն ու նշանակությունը և ակտիվ մասնակցեցին մայրենիի նվիրված բոլոր միջոցառումներին: Ուստի,  եկե՛ք սովորենք բազմաթիվ լեզուներ, բայց մեր լեզուն ամուր և անաղարտ պահենք: