Հաշվետվություն դպրոցի և նախակրթարանի I եռամյակի կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

նախակրթարանի ֆինանսատնտեսական գործունեության մասիննախակրթարանի աքմփոփ հաշվապահական հաշվեկշիռ-նախակրթարանի դեբիտորական, կրեդիտորականպարտքերի և պահեստավորման միջոցների մասնախակրթարանի հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերիմասիննախակրթարանի հաշվետվություն կատարած ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասինԱմփոփ հաշվապահական հաշվեկշիռ Ծրագրային ցուցանիշներ ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պա Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի

Մայրենիի օր

Հայի կյանքի նոր վերածնունդը կապված է հայ գրերի ստեղծման ազգափրկիչ իրողության հետ: Լեզուն է այն հզոր զենքը, որի շնորհիվ հայ ժողովուրդը պահպանեց իր գոյությունը, ինքնուրույնությունը: Մեր մայրենի լեզուն պերճ է, շքեղ,  որին ոչինչ չի փոխարինի: Մեր մեծերն արժանավույն են գնահատել մեր լեզուն և  բազմաթիվ ասույթներ ձոնել մայրենի լեզվին:

Մեր դպրոցի աշակերտները գիտակցում և կարևորում են հայոց լեզվի դերն ու նշանակությունը և ակտիվ մասնակցեցին մայրենիի նվիրված բոլոր միջոցառումներին: Ուստի,  եկե՛ք սովորենք բազմաթիվ լեզուներ, բայց մեր լեզուն ամուր և անաղարտ պահենք: